Voordelig doneren aan het CTJH

Het Centrum Traditionele Jazz Harlingen is sinds 1 juli 2020 een zelfstandige stichting. Daarvoor opereerde het CTJH onder de paraplu van Friejam in Leeuwarden. Nu de Harlinger jazzclub gekozen heeft voor volledige zelfstandigheid is het ook genoodzaakt om financieel de eigen broek op te houden. Daar zullen verschillende bronnen voor aangeboord moeten worden zoals bijvoorbeeld donaties. Behalve dat donaties voor het CTJH van groot belang zijn, is het vanwege de Culturele ANBI-status voor de gulle gevers zelf ook aantrekkelijk om te doneren.

Het doel van de Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen is om door middel van educatieve en uitvoerende muzikale activiteiten de belangstelling van de gemeenschap te bevorderen. De nadruk ligt daarbij, zoals de naam al aangeeft, op de jazz van voor de Tweede Wereldoorlog. Om dat doel te bereiken worden er concerten en workshops georganiseerd. Tevens is er het huisorkest The Roaring Twenties Experience dat geïnteresseerde musici ook daadwerkelijk in de gelegenheid stelt om zich in die muziek te bekwamen en daarmee op te treden.

Verder werkt het CTJH samen met andere culturele organisaties in Harlingen en omstreken om muziekevenementen en festivals te organiseren. Kortom, het CTJH is een actieve en ambitieuze stichting. Maar ja, ambities kosten nu eenmaal ook geld en tegenover de uitgaven moet ook inkomsten staan. Een deel van de inkomsten komt uit de entreegelden bij de concerten, via subsidies en via de ‘Vrienden van het CTJH’ die voor hun jaarlijkse bijdrage voordelen krijgen zoals korting op de entree bij de concerten.

Daarnaast heeft het CTJH de status van Culturele ANBI. Dat is een keurmerk van de belastingdienst voor organisaties die geen winstoogmerk hebben, maar juist bedoeld zijn om culturele activiteiten te stimuleren. Het CTJH heeft die status gekregen omdat zij minstens 90 procent (eigenlijk gewoon 100 procent dus) actief is op cultureel gebied. Dat betekent dat mensen die het CTJH een warm hart toedragen en dit met een gulle gift willen onderstrepen als dank kunnen rekenen op belastingvoordeel door middel van een extra giftenaftrek. Zo mogen particulieren de gift in hun aangifte inkomensbelasting met 1,25 vermenigvuldigen en aftrekken. Ondernemingen die vallen onder de vennootschapsbelasting mogen hun gift zelfs met 1,5 vermeerderen en aftrekken. Een gulle gift is dus zowel voor het CTJH als voor de donateur meer dan aantrekkelijk.

Voor meer informatie:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/