Friejam trekt de stekker er uit

De Friese Bond voor Jazzmuzikanten Friejam houdt op 30 juni 2021 op te bestaan. Maar de jazz in Fryslân blijft levend. De meeste activiteiten van Friejam zullen in het komende seizoen waarschijnlijk worden voortgezet onder verantwoordelijkheid en uitvoering van anderen. Nadere berichtgeving hierover volgt via de website van Friejam, hun nieuwsbrief en hun social mediakanalen. Dat laat het bestuur in een klein bericht in op hun website weten.

Daarmee komt er een einde aan deze in 2014 opgerichte vereniging in Leeuwarden. Het doel van de oprichting was het bevorderen van de jazzbeoefening in Friesland in de meeste brede zin. De initiatiefnemers wilde het ingedutte Friese jazzlandschap weer nieuw leven inblazen met onder andere workshops, concerten, festivals en masterclasses. In 2019 vierde vereniging het vijf jarig bestaan met een groot festival in De Neushoorn in Leeuwarden. Het Centrum voor Traditionele Jazz (CTJH) in Harlingen is in 2017 onder de paraplu van Friejam ontstaan en met behulp van de Leeuwarder vereniging uitgegroeid tot de organisatie die het nu is. In 2020 is het CTJH onder de vleugels van Friejam vandaag gekropen en als zelfstandige stichting verder gegaan.

Wat de exacte reden is om met Friejam te stoppen heeft het bestuur nog niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk wat dit voor de jazz in Leeuwarden en Friesland zal gaan betekenen en of er een mogelijkheid is dat de vereniging, eventueel in een andere vorm, een doorstart zal kunnen maken. Daar zal waarschijnlijk de komende maanden meer duidelijkheid over worden gegeven.

Geef een reactie