De afgelopen twee jaren

De afgelopen twee jaren hebben hun sporen nagelaten in de muziekwereld. Professionals en amateurs werden veroordeeld tot houtje bijten, soms onderbroken door een staakt-het-vuren waarin het weer even mocht, zij het met de nodige restricties. Maar nu ziet het er de komende tijd een stuk beter uit. Laten we er op vertrouwen dat ons ook in het najaar virus-ellende bespaard blijft. 

De coronaduivel heeft onze stichting ook organisatorisch behoorlijk te pakken genomen. En we dachten nog wel het goed te hebben aangepakt door ons -na de eerste jaren onder de patronage van jazzorganisatie FRIEJAM- te verzelfstandigen en verder te gaan als Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen. Dat is ook prima gelukt, voor zover ons dat door de coronamaatregelen werd vergund. We hebben  een goed bezocht concertprogramma neergezet en een huisorkest op poten gezet, waarin de al wat rijpere amateurmuzikant zijn instrument kon afstoffen en lid worden van een bevlogen clubje.  En zo maakte het CTJH naast de passieve beleving van de jazz ook de actieve invulling door de liefhebber van de klassieke jazzmuziek mogelijk.                                                                    Maar door het steeds weer onderbreken van de programma’s  ontstond toch bijkomende schade.   De organisatie vroeg soms meer van bestuur en vrijwilligers dan kon worden opgebracht en dat heeft geleid tot het vertrek van enkele bestuursleden.  Dat mag uiteraard niet het belang van ons zo enthousiast begonnen initiatief schaden en dus zijn we op zoek naar

Versterking van het bestuursteam

Ben je geïnteresseerd in meedenken en organiseren van ons programma? Bijvoorbeeld onderhoud van de website, programmaresearch en contact met bands, sponsoring en subsidies, of gewoon meedenken over beleid. En wanneer nodig handen uit de mouwen op concertdagen. Mail naar

info@ctjh.nl of een telefoontje naar Hans Meijer 06 55 13 16 24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *