Adres
Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen
Emailadres: info@ctjh.nl
Facebook: https://www.facebook.com/centrumtraditionelejazzharlingen/

Adres Repetities Huisorkest:
Doopsgezinde Kerk aan de Zoutsloot te Harlingen

Adres Loungeconcerten
Hotel-Restaurant ’t Heerenlogement 
Franekereind 23 
8861 AA Harlingen

Bankgegevens:
NL 32 RABO 0355 1710 90
Ten name van:
Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen

ANBI:
Wij zijn anbi-goedgekeurd als culturele instelling.
Klik hier voor nadere informatie over belastingvoordeel bij donaties en giften

Bestuur CTJH: 

Rob  Goedhart •  Plaatsvervangend Voorzitter en Penningmeester
Gsm: 06 234 224 351
E-mail:  voorzitter@ctjh.nlpenningmeester@ctjh.nl

Hans Meijer • Programmering en Orkestbelangen
Tel. 0515-444250 / Gsm: 06 55 13 16 24
E-mail: programmering@ctjh.nl

Dicky Meijer • Secretaris
Gsm: 06 11 36 25 80
E-mail: secretaris@ctjh.nl

Derk Bolt • Techniek en Social Media
Gsm: 06 27 33 37 94
E-mail: bestuurslid-1@ctjh.nl

Hans van der Hoog – website
Gsm: 06 44 80 48 13
E-mail: webmaster@ctjh.nl

 

CTJH logo

 

De naam van de stichting in passende Jugend still letters

CTJH

Het Centrum Traditionele Jazz Harlingen (CTJH) is opgericht in 2017 met als doelstelling de belangstelling voor traditionele jazzvormen  te stimuleren.

De jazz die is ontstaan tussen de beide wereldoorlogen: New Orleans, Roaring Twenties, Swing, Jive en de Gypsy Jazz, zoals die we die kennen van Django Reinhardt en Stephane Grapelli (Hot Club de France). Na de WO II  en tot in  de jaren ’80 mocht Dixielandjazz zich verheugen in een brede belangstelling, maar de jongere generatie  richtte zich veelal tot nieuwe vormen van populaire muziek: pop, R & B, Soul en mengvormen met moderne jazz. 

Een trouwe kring van liefhebbers, die in specifieke jazzclubs naar de concerten kwam, maar vergrijsde en dat was voor het CTJH aanleiding om in georganiseerde vorm het vuurtje weer tot leven te brengen. En dat gebeurt op twee manieren: 

 LIVE CONCERTEN

Een concertprogramma dat van oktober t/m april voorziet in een live concert op iedere tweede zondag van de maand. Daarin komen professionele en semi-professionele bands op het podium die zich hebben gespecialiseerd in de bovengenoemde  jazzdisciplines. Ga voor de concertdata naar de rubriek ‘Concerten’

Op 10 maart 2024 is ons volgende Lounge Concert met het Kaiser Swing Quartet


Het Kaiser Swing Quartet is gespecialiseerd in zigeunerjazz en klassieke jazz uit de jaren dertig en veertig, die doet denken aan de stijl van Django Reinhardt.

voor meer zie Jazz Agenda

The Roaring Twenties Experience

Het huisorkest The Roaring Twenties Experience , waarin rond twintig amateurmusici zich bekwamen in de muziek zoals die eind jaren twintig populair werd: de tijd van de Charleston en de Flapper Girls. Dit orkest heeft inmiddels al openbare optredens achter de rug en repeteert wekelijks onder leiding van een orkestleider/dirigent. Met het leerorkest slaan we twee vliegen in een klap: niet alleen muzikale educatie, maar ook het bijeen brengen van veelal wat oudere musici, die het instrument soms al  jaren aan de wilgen hadden hangen. Op dit moment zijn er drie aanvullingen mogelijk zo u wilt : vacatures

Samenwerken in jazzminnend Fryslân

Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen (CTJH) staat open voor samenwerking met verdere jazzgerelateerde activiteiten in de provincie. Inmiddels heeft samenwerking met JAZZY KOUDUM geleid tot concerten in winter ‘22/’23 en worden drie concerten in seizoen ’23 – ’24 geprogrammeerd. Zie verder onder rubriek Jazzy Koudum en website www.jazzykoudum.nl

Vriend van het CTJH

Vrienden van het CTJH ondersteunen de organisatie en promotie van de maandelijkse jazzconcerten en het CTJH-huisorkest, The Roaring Twenties Experience.
De jaarcontributie bedraagt €25,00 p.p., € 37,50 voor een zgn. duopas. Vrienden genieten € 5,00 p.p. korting op de entreeprijs van de maandelijkse jazzconcerten.

Overige informatie
Het CTJH is een ANBI-geregistreerde nutsinstelling.
Voor zakelijke partners en geïnteresseerden: Privacyverklaring CTJH.pdf

ANBI Beleidsplan CTJH 2023