Adres
Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen
Emailadres: info@ctjh.nl
Facebook: https://www.facebook.com/centrumtraditionelejazzharlingen/

Adres Repetities Huisorkest:
Doopsgezinde Kerk aan de Zoutsloot te Harlingen

Adres Loungeconcerten
Hotel-Restaurant ’t Heerenlogement 
Franekereind 23 
8861 AA Harlingen

Bankgegevens:
NL 32 RABO 0355 1710 90
Ten name van:
Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen

ANBI:
Wij zijn anbi-goedgekeurd als culturele instelling.
Klik hier voor nadere informatie over belastingvoordeel bij donaties en giften

Bestuur CTJH: 

Rob  Goedhart •  Plaatsvervangend Voorzitter en Penningmeester
Gsm: 06 234 224 351
E-mail:  voorzitter@ctjh.nlpenningmeester@ctjh.nl

Hans Meijer • Programmering en Orkestbelangen
Tel. 0515-444250 / Gsm: 06 55 13 16 24
E-mail: programmering@ctjh.nl

Dicky Meijer • Secretaris
Gsm: 06 11 36 25 80
E-mail: secretaris@ctjh.nl

Derk Bolt • Techniek en Social Media
Gsm: 06 27 33 37 94
E-mail: bestuurslid-1@ctjh.nl

Hans van der Hoog – website
Gsm: 06 44 80 48 13
E-mail: webmaster@ctjh.nl