The Roaring Twenties Experience

In  twee opeenvolgende workshops maakten de deelnemers kennis met de muziek uit de jaren ’20  en ’30.  Het samen spelen van de inspirerende jazzsongs beviel zo goed dat werd besloten om het traject voort te zetten in de vorm van een zgn. leerorkest , The Roaring Twenties Experience. Sindsdien wordt onder leiding van de dirigent  gewerkt aan verbetering van het individuele en collectieve spelniveau

The Roaring Twenties Experience heeft inmiddels al vele malen in de provincie met succes opgetreden.

Het orkest repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de periode september-april. Het aantal repetities varieert van 25-30 repetities, afhankelijk van het aantal optredens. De repetities vinden plaats in de grote zaal van de Doopsgezinde Kerk, Zoutsloot 50, Harlingen. 

Voorwaarden voor deelname

Van deelnemers wordt verwacht dat zij het notenschrift en hun instrument dusdanig beheersen dat het spelen van de muziekpartij voor hun instrument geen problemen zal opleveren. De door de dirigent/orkestleider uitgereikte arrangementen zijn afgestemd op gevorderd amateur-spelniveau.

Van september t/m april vinden 25-28 repetities plaats, wekelijks op maandagavond  van 20.00 – 22.00 uur in de Doopsgezinde Kerk te Harlingen, Zoutsloot 50.

Bankgegevens:
NL 32 RABO 0355 1710 90
Ten name van: Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen
O.v.v: huisorkest+contributie CTJH